Psychické procesy a stavy

Pozornost

 

Pozornost

·        aktivní zaměření subjektu na určitý objekt (smyslový, mentální) nebo děj, spojené s oslabením vnímavosti vůči ostatním objektům nebo dějům

·        p. je ovlivňována nápadností, novostí vnímaného, postojem, zájmem, únavou jedince ap.

·        charakterizovaná:

·        délkou

·        intenzitou

·        rozsahem

·        schopností jedince pozornost rozdělovat a pohotově přenášet z předmětu na předmět

·        poruchy pozornosti jsou příčinou horších duševních výkonů, než které umožňuje intelekt jedince

 

*  závisí na úrovni aktivace

*  p. je vždy výběrová

*  p. lze přenášet z jedné činnosti na druhou

 

Bezděčná pozornost

*  je podmíněna změnou prostředí

*  rychle je upoutána

*  rychle pomíjí

 

Záměrná pozornost

*  slouží k realizaci dlouhodobé činnosti

*  její doba je závislá na věku

*  není (její trvání) nekonečná x hrozí přetížení organizmu

z.p. vyžaduje splnění několika podmínek

*  motivace

*  přestávky v činnosti

*  střídání různých činností

*  návyk soustředěného výkonu

 

Aktivační úroveň

1.      přirozené stimulátory

2.      umělé stimulátory

 

 

 

Možné příčiny poruch pozornosti

·  genetické vlivy

·  obtíže matky v těhotenství

·  těžké porody

·  bezvědomí dítěte v raném dětství

·  traumata

· vliv stravy - potraviny, které mohou přispívat k hyperaktivitě, únavě a poruchám chování a reaktivity:

*  potraviny s obsahem barviv a umělých ochucovadel (používají se jich tisíce a většina z nich je vyráběno z uhelného dehtu)

*  běžné potravinové přísady (v chemicky upravených ovocných šťávách, čokoládě, upravených vločkách a podobně)

*  pamlsky (zákusky, zmrzlina, oříšky, mléko)

*  těžko stravitelná jídla, jako jsou vajíčka či mléko, nadmíra jednoduchých cukrů (dorty, bonbóny, čokoláda, zmrzlina, sušenky)

 

A Hyperaktivita

1.      Často si pohrává s rukama nebo nohama, vrtí se na židli.

2.      Vyskakuje ze sedadla ve škole nebo v jiných situacích, kde se má sedět.

3.      Pobíhá dokola nebo šplhá po věcech v situacích, kdy se nemá (u adolescentů a dospělých nemusí jít přímo o činnosti, ale o pocity neklidu).

4.      Má potíže si hrát nebo jinak trávit volný čas potichu.

5.      Je jakoby „na pochodu“, chová se jako „poháněné motorem“.

6.      Často příliš mluví.

 

B Impulzivita:

1.      Vyhrkne odpověď, ještě než byla dopovězena otázka.

2.      Je pro něj těžké čekat, až na něj přijde řada (např. na přechodu na ulici, při čekání na přestávku apod.)

3.      Přerušuje ostatní a skáče jim do řeči (např. nevhodně vpadá do rozhovorů nebo her ostatních).

 

C Výskyt a trvání příznaků

Trvají soustavně alespoň půl roku.

Vyskytují se jak doma, tak ve škole.

Projevovaly se už před sedmým rokem.

Snižují jeho výkon ve škole nebo sociální adaptaci ve vztazích.

 

·        Je-li známek nepozornosti 6 a více (plus známky C): jedinec pravděpodobně trpí poruchou pozornosti.

·        Je-li známek hyperaktivity a impulzivity 6 a více (plus známky C): trpí pravděpodobně hyperaktivní poruchou.

·        Má-li více než 6 znaků nepozornosti i hyperaktivity, trpí kombinovanou poruchou pozornosti a hyperaktivity.

 

Diagnostické znaky poruchy pozornosti
1. Nedokáže dávat pozor na detaily, nebo dělá chyby z nedbalosti ve škole, v domácích pracích nebo jiných aktivitách.
2. Má potíže udržet nepřetržitě pozornost u úkolu nebo při hře.
3. Vypadá, že neposlouchá, i když se mluví přímo na něj.
4. Nedodrží, co se mu zadá, není schopno dokončit úkol do školy nebo domácí povinnosti (nikoli ze vzdoru nebo protože příkazu nerozumělo).
5. Dělá mu potíže organizovat si úkoly a činnosti. Vyhýbá se, nebo nemá rádo či odkládá úkoly, které vyžadují nepřetržité duševní úsilí (jako školní úkoly nebo domácí práce).
6. Ztrácí věci, které jsou pro úkoly nebo činnosti nezbytné (tj. hračky, zadání úkolů, tužky, knihy nebo nástroje).
7. Je snadno vyrušeno vnějšími podněty.
8. Je zapomnětlivé v denních činnostech.

 

Tato stránka WWW je 5