Výkonové vlastnosti osobnosti

Schopnosti a vlohy

Schopnosti

*  jsou ty vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem úspěšného vykonávání nějaké činnosti

*  jsou ukazatelem rozdílu v kvalitě, rychlosti a lehkosti vykonávání určité činnosti

*  schopnosti nelze ztotožnit se zkušenostmi, vědomostmi, dovednostmi a návyky

*        v běžném, užším, chápání jsou schopnosti to, co zajišťuje nadprůměrný výkon jedince

*        v širším pojetí jsou schopnosti každý stupeň předpokladu k vykonávání úspěšné (neúspěšné) činnosti

*  schopnosti nejsou vrozené

*        vznikají a rozvíjejí se v činnosti na základě vrozených vloh

 

Vlohy (dispozice)

*  jsou vrozené anatomickofyziologické zvláštnosti člověka na jejich základě se vyvíjejí schopnosti

*  zahrnují

*        celkové zvláštnosti organismu

*        zvláštnosti smyslových orgánů

*        zvláštnosti stavby a činnosti nervové soustavy

*  vrozené vlohy mají tendenci se uplatnit – tím člověka aktivizují

*  mohou ztížit nebo usnadnit osvojení určité činnosti

*  absolutně nedeterminují rozvoj osobnosti

 

Stupně schopností

Nadání

*  souhrn schopností určitého druhu

*  umožňují pozoruhodné a nadprůměrné výkony v dané oblasti činnosti

Talent

*  mimořádně rozvinutý souhr schopností

*  člověk dosahuje mimořádných, vynikajících výkonů

Genialita

*  mimořádně rozvinutý talent

*  umožňuje vytvořit vrcholná až epochální díla

Druhy schopností

Obecné

*  podmiňují úspěch v mnoha činnostech

*  obvykle jsou spojovány s obecnou inteligencí

Speciální

*  umožňují úspěšně vykonávat specifické druhy lidské činnosti

*  umožňují dosáhnout určité úrovně ve zvolené činnosti (povolání)

 

Vědomosti, dovednosti, návyky

Vědomosti

*  jsou osvojené (zapamatované a pochopené) fakty a vztahy mezi nimi

*  jsou prvosignálním a druhosignálním (názorným a slovním) odrazem objektivní skutečnosti ve vědomí

Dovednosti

*  jsou nabyté pohotovosti (připravenosti) správně, co nejrychleji a s nejmenší námahou vykonat určitou činnost

*  vztahují se na:

*        různé mentální činnosti

*        úspěšné plánování činnosti

*        různé fyzické činnosti

Návyky

*  návykem se označuje zautomatizované vykonávání některých složek činnosti

*  návyk vzniká mnohonásobným opakováním

*  ulehčují, urychlují a zkvalitňují různé druhy lidské činnosti

 

 

Tato stránka WWW je 13