Témata jsou zpracována na základě těchto publikací:

Anzenbacher, A: Úvod do filozofie. Praha, SPN 1991

Asmus, V. F.: Antická filozofie. Praha, Svoboda 1986

Cetl, J. a kol.: Průvodce dějinami evropského myšlení. Praha, Panorama 1985

Gorfunkel, A. Ch.: Renesanční filozofie. Praha, Svoboda 1987

Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení. Kol. autorů. Praha, Svoboda 1981

Störing, H. J.: Malé dějiny filozofie. 1991

Členění témat je zpracováno podle obsahu publikace: Störing, H. J.: Malé dějiny filozofie. 1991

 

 

ŘECKÁ FILOZOFIE

 

 

 

 

1.

Předmět filozofie

 

Dokument

 

 

2.

Vztah filozofie k jiným formám vědění o světě

 

Dokument 

 

 

3.

Antická filozofie – vymezení, periodizace

 

Dokument

 

 

Předsokratovská filozofie

 

 

 

 

4.

Milétští přírodní filozofové

 

Dokument

 

 

5.

Pýthagorás a pythagorovci

 

Dokument 

 

 

6.

Eleaté

 

Dokument

 

 

7.

Herakleitos a přírodní filosofie 5. století př. n. l.

 

Dokument

 

 

Vrcholné období řecké filozofie

 

 

 

 

8.

Sofisté

 

Dokument

 

 

9.

Sókrates

 

Dokument

 

 

10.

Platón

 

Dokument

 

 

11.

Aristoteles

 

Dokument

 

 

Řecká a římská filozofie po Aristotelovi

 

 

 

 

12.

Stoikové

 

Dokument

 

 

13.

Epikurejci

 

Dokument

 

 

14.

Skeptici

 

Dokument

 

 

15.

Eklektici

 

Dokument

 

 

16.

Novoplatónikové

 

Dokument

 

 

 

FILOZOFIE STŘEDOVĚKU

 

 

 

 

17.

Středověká filozofie – vymezení, periodizace

 

Dokument

 

 

Období patristiky, církevní otcové

 

 

 

 

18.

Protiklad antického a křesťanského duchovního postoje

 

Dokument

 

 

19.

Styky křesťanství s antickou filozofií

 

Dokument

 

 

20.

Vnitřní nebezpečí ohrožující křesťanství

 

Dokument

 

 

21.

Upevnění jednoty církve

 

Dokument

 

 

22.

Patristika - shrnutí

 

Dokument

 

 

23.

Augustinus

 

Dokument

 

 

Období Scholastiky

 

 

 

 

24.

Scholastická metoda

 

Dokument

 

 

25.

Raná scholastika – spor o univerzálie

 

Dokument

 

 

26.

Středověká arabská a židovská filozofie

 

 

 

 

27.

Vrcholná scholastika – Tomáš Akvinský

 

Dokument

 

 

28.

Pozdní scholastika

 

 

 

 

29.

Německá mystika

 

 

 

 

 

FILOZOFIE RENESANCE A BAROKA

 

 

 

 

Renesance a reformace

 

 

 

 

30.

Obecná charakteristika renesance - duchovní obrat

 

Dokument

 

 

31.

Filozofické systémy renesance

 

Dokument

 

 

Baroko

 

 

 

 

32.

Obecná charakteristika – filozofické systémy

 

Dokument

 

 

33.

René Descartes

 

Dokument

 

 

34.

Baruch Despinoza = Benedictus de Spinoza

 

Dokument

 

 

35.

Gottfried Wilhelm Leibnitz

 

Dokument

 

 

 

OSVÍCENSTVÍ

 

 

 

 

Anglická osvícenská filozofie

 

 

 

 

36.

Předchůdci anglického osvícenství

 

Dokument

 

 

37.

John Locke

 

Dokument

 

 

38.

George Berkeley

 

Dokument

 

 

39.

David Hume

 

Dokument

 

 

40.

Náboženství a etika v Anglii

 

Dokument

 

 

Francouzská osvícenská filozofie

 

 

 

 

41.

Dějinné východisko

 

Dokument

 

 

42.

Charles Montesquieu

 

Dokument

 

 

43.

Voltaire

 

Dokument

 

 

44.

Encyklopedisté a s ní související filozofie

 

Dokument

 

 

45.

Jean Jacque Rousseau

 

Dokument

 

 

Německá osvícenská filozofie

 

 

 

 

46.

Immanuel Kant

 

 

 

 

 

Filozofie 19. století

 

 

 

 

Německá filozofie 19. století

 

 

 

 

48.

Dějinné východisko

 

 

 

 

49.

Johann Gottlieb Fichte

 

 

 

 

50.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

 

 

 

 

51.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

 

 

 

Francouzská filozofie 19. století – pozitivismus

 

 

 

 

52.

Auguste Comte

 

 

 

 

Anglická filozofie 19. století – pozitivismus

 

 

 

 

53.

Jeremy Bentham a John Stuart Mill

 

Dokument

 

 

54.

Herbert Spencer

 

Dokument

 

 

Hegelovské školy a německý materialismus a Karl Marx

 

 

 

 

55.

Dějinné východisko

 

 

 

 

56.

David Friedrich Strauss

 

 

 

 

57.

Ludwig Feuerbach

 

 

 

 

58.

Karl Marx

 

Dokument

 

 

Další filozofické proudy 19. století

 

 

 

 

59.

Artur Schopenhauer

 

 

 

 

60.

Sören Kierkegaard

 

 

 

 

61.

Friedrich Nietzsche

 

 

 

 

Vedlejší filozofické proudy 19. století, návrat ke Kantovi

 

 

 

 

62.

Vedlejší proudy – Fries a Herbart, Fechner a Lotze, Hartmann

 

 

 

 

63.

Novokantovství – novokantovské školy

 

 

 

 

 

Filozofie 20. století

 

 

 

 

64.

Dějinné východisko – vědecké objevy

 

 

 

 

65.

Filozofie života a historismus

 

 

 

 

66.

Pragmatismus

 

 

 

 

67.

Marxistická filozofie 20. století

 

 

 

 

68.

Nová metafyzika

 

 

 

 

69.

Fenomenologie

 

 

 

 

70.

Filozofická antropologie

 

 

 

 

71.

Filozofie existence

 

 

 

 

72.

Martin Heidegger a jeho pojetí bytí

 

 

 

 

73.

Novopozitivismus a analytická filozofie

 

 

 

 

74.

Ludwig Wittgenstein a problematika jazyka

 

 

 

 

75.

Kritický racionalismus